sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Problemen & Oplossingen

Onderstaand onderdeel van de Kennisbank Power Quality behandelt de Power Quality problemen zoals asymmetrie, dips, flikker, harmonischen, hoogfrequente stromen, spanningsniveau en transiënten en geeft specifieke oplossing(en) per probleem.

Asymmetrie

Probleem Asymmetrie

De distributie van elektriciteit vindt in de regel plaats via een symmetrisch driefasensysteem. Bij LS is er sprake van een viergeleidersysteem. Door de onderlinge faseverschuiving van 120° ontstaat de situatie dat er in de vierde geleider (nulleider) geen stroom loopt. 

Lees meer over Probleem Asymmetrie >>

Oplossingen voor Asymmetrie

De oplossing om de asymmetrie in de spanning te verkleinen is: de stromen in de fasegeleiders gelijk houden. Dat betekent dus in principe de belasting gelijk over de fasen verdelen. 

Lees meer over Oplossingen voor Asymmetrie >>

Dips

Spanningsdips door dansende lijnen

Het fenomeen treedt niet vaak op. De laatste keer was januari 2016, met dagen spanningsonderbreking en veel spanningsdips tot gevolg. Toen was er sprake van honderden spanningsdips.

Lees meer over Spanningsdips door dansende lijnen >>

Problemen met Dips

Een spanningsdip kan heel veel impact hebben op de werking van industriële en dataverwerkende bedrijven. De kosten als gevolg van een dip kunnen bijzonder hoog zijn. Hier kunt u lezen wat de noodzaak van een goede analyse van het dipprofiel is, hoe immuun toestellen en processen zijn voor dips, wat de mogelijkheden zijn om onderbrekingen door dips op te vangen en te verzachten en hoe u een realistische kostenanalyse kunt maken.

Lees meer over Problemen met Dips >>

Oplossingen voor Dips

Er zijn verschillende manieren om problemen met dips te voorkomen op diverse niveaus in de installatie of het voedende net. Wel zijn hieraan soms hoge kosten verbonden. De afbeelding oplossingen voor dips op diverse niveaus met een kostenindicatie geeft schematisch aan op welke niveaus oplossingen gekozen kunnen worden. De kosten blijken aanzienlijk te stijgen als er meer vermogen nodig is voor het opvangen van de dip. De PLC in de afbeelding staat voor programmable logic controller (programmeerbare besturing).

Lees meer over Oplossingen voor Dips >>

Flikker

Probleem Flikker

Door snelle spanningsvariaties varieert de hoeveelheid licht die de meeste typen lampen afgeven. De mate waarin dit geflikker van de verlichting als hinderlijk wordt ervaren, verschilt van persoon tot persoon. Het power quality-fenomeen flikker zorgt wel voor de meeste klachten bij de netbeheerders. 

Lees meer over Probleem Flikker >>

Oplossingen voor Flikker

Spanningveranderingen en het aantal en de vorm ervan worden veroorzaakt door de (inschakel)stroom, de netimpedantie, het aantal schakelingen en de vormfactor, ofwel de manier waarop stroom varieert. De hinder als gevolg van de snelle spanningsvariatie (de variatie in verlichtingsniveau) kan onder meer worden verminderd door het aanpassen van het type lamp.

Lees meer over Oplossingen voor Flikker >>

Harmonischen

Probleem Harmonischen

De vervorming van de stroom leidt tot vervormingen in de spanning. Beide “vervuilingen” kunnen aanleiding zijn tot extra kosten en problemen in installaties. Allereerst kijken we naar eigenschappen van harmonischen.

Lees meer over Probleem Harmonischen >>

Oplossingen voor Harmonischen

Natuurlijk zijn er ook voor harmonische spanningen en stromen oplossingen te bedenken. Een logische oplossing is er rekening mee houden. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van de leidingdoorsnede mede bepaald worden door de aanwezigheid van 3e harmonische stromen. De 3e harmonische stromen worden niet beperkt, maar er wordt een dikkere leiding gekozen. Op deze manier ontstaan er geen nadelige gevolgen naast het extra verlies in de leiding. 

Lees meer over Oplossingen voor Harmonischen >>

Hoogfrequente storingen

Veel hoogfrequente storingen in netspanning

Een nieuw probleem met de elektriciteitsvoorziening is de aanwezigheid van hoogfrequente storingen in de netspanning. Deze verstoringen hebben al veel problemen opgeleverd en aandacht voor dit fenomeen is daarom hard nodig.

Lees meer over Veel hoogfrequente storingen in netspanning >>

Spanningsniveau

Probleem Spanningsniveau

Het spanningsniveau is een belangrijk kwaliteitskenmerk van de spanning. Ongeveer 20 jaar geleden werd de nominale spanning verhoogd van 220 V naar de Europese standaard van 230 V. Uiteraard kan deze nominale spanning op geen enkel aansluitpunt constant worden geleverd. De spanning wordt immers voortdurend beïnvloed door belastingen of opwekkers die heel regelmatig worden in- of uitgeschakeld. Hier kunt u lezen over afwijkende spanningsniveaus. 

Lees meer over Probleem Spanningsniveau >>

Oplossingen voor Spanningsniveau

De spanning is op diverse manieren te regelen. Bij een al ontworpen net of installatie is de impedantie niet meer te variëren. Wel kan nog worden gekeken naar regelbare transformatoren, belastingsregelingen of regeling van de opwekkers. 

Lees meer over Oplossingen voor Spanningsniveau >>

Transiënten

Probleem Transiënten

Transiënten zijn grote spanningsveranderingen in een heel kort tijdsbestek. Ze kunnen ontstaan door sluitingen in het net, schakelacties of bliksemontladingen. Transiënten kunnen apparatuur beschadigen waardoor processen worden verstoord of zelfs compleet stil vallen. 

Lees meer over Probleem Transiënten >>

Oplossingen voor Transiënten

Oplossingen voor transiënten kunnen deels liggen in het voorkomen van transiënten (schakelhandelingen) en deels in het beveiligen tegen transiënten (bliksemontladingen). Bij het schakelen van grote condensatorbanken kan het wenselijk zijn om te schakelen op de nuldoorgang van de spanning of een voorschakelweerstand in serie te zetten die later kan worden overbrugd.

Lees meer over Oplossingen voor Transiënten >>