sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Praktisch

Hieronder staan alle praktische tools uit de Kennisbank Power Quality. 

Begrippen

Overzicht begrippen

Hier vindt u een overzicht van de begrippen die op deze kennisbank worden gebruikt.

 

Ga naar het overzicht >>

Berekeningen

Harmonische fasehoek berekenen

Met deze berekening kan een beeld worden verkregen van de eigenschappen van de diverse harmonische stromen (of spanningen) met betrekking tot draairichting. Elke willekeurige harmonische kan worden ingegeven met zijn betreffende fasehoek. 

Lees meer over Harmonische fasehoek berekenen >>

Spanningsvariatie berekenen

Onderstaande berekening toont het scherm van de berekening van de spanningsvariatie. Te grote spanningsvariaties geven hinder. Met deze berekening kunnen spanningsdips worden berekend. In de regel is de oorzaak hiervan een toestel met een grote aanloopstroom, zoals een motor of een lastransformator. 

Lees meer over Spanningsvariatie berekenen >>

Spanningsverlies berekenen

Met deze tool berekent u het spanningsverlies in een installatie. De volgende gegevens kunnen worden ingevuld:

Lees meer over Spanningsverlies berekenen >>

Harmonische vormen berekenen

Met deze berekening kan een beeld worden verkregen van de vorm van de stroom of spanning waarin naast de grondgolf harmonische componenten zijn opgenomen.  Voor alle harmonischen, tot en met de vijfentwintigste, kan het percentage ten opzichte van de grondgolf worden aangegeven.

Lees meer over Harmonische vormen berekenen >>

Resonantiefrequentie berekenen

Dit rekenprogramma is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het optreden van mogelijke problemen met resonantie. Het is een probleem dat kan optreden bij een bepaalde frequentie  en het uit zich dus bij bepaalde harmonische spanningen en stromen.

Lees meer over Resonantiefrequentie berekenen >>

Formules

Poisson-berekening

Het aantal dips wordt grotendeels bepaald door sluitingen in het HS- en MS-net. Het optreden van deze fouten kan worden beschreven als een Poisson-proces. 

Lees meer over Poisson-berekening >>

Spanningsvariaties berekenen

Spanningsvariaties ontstaan door stroomvariaties die afhankelijk van de netimpedantie ter plaatse een spanningsvariatie veroorzaken. Stroomvariaties vormen in combinatie met netimpedantie de oorzaak van flikker

Lees meer over Spanningsvariaties berekenen >>

Spanningsverlies bij een driegeleidernet berekenen

Bij een tweegeleidernet (fase en nul) is er een spanningsverlies over beide geleiders. Bij een driegeleidernet is er alleen een spanningsverlies over de fasen. Er is immers geen nulgeleider. De spanning tussen de fasen is de gekoppelde spanning, die een factor √3 groter is dan de fasespanning. 

Lees meer over Spanningsverlies bij een driegeleidernet berekenen >>

Spannings- en vermogensverliezen berekenen

Bij het berekenen van spannings- en vermogensverliezen in een leiding wordt vaak gerekend met de soortelijke weerstand bij 70 ˚C, omdat de leiding belast is en dus opgewarmd. De inductieve weerstand van een leiding is vrijwel niet afhankelijk van de doorsnede. 

Lees meer over Spannings- en vermogensverliezen berekenen >>

Resonantiefrequentie berekenen

De frequentie die in de overspanning aanwezig is, hangt af van de inductiviteit in het voedende systeem en de capaciteit.

Lees meer over Resonantiefrequentie berekenen >>

Schijnbaar vermogen berekenen

Het schijnbaar vermogen is de vectoriële som van het totale blindvermogen en het actieve vermogen.

Lees meer over Schijnbaar vermogen berekenen >>

Ohmse weerstand berekenen

Voor het transport en de distributie van energie zijn leidingen nodig. Deze leidingen hebben een ohmse en inductieve weerstand. Als er een stroom door een leiding loopt, zal er dus ook spanningsverlies optreden.

Lees meer over Ohmse weerstand berekenen >>

Grootheden

Grootheden, eenheden en symbolen

Hier wordt een overzicht geboden van de meestvoorkomende grootheden, eenheden en symbolen op het gebied van Power Quality.

Lees meer over Grootheden, eenheden en symbolen >>

Kennistesten

Kennistest over Power Quality

Doe de Kennistest Power Quality >>

Kennistest over Power Quality 2

Doe de Power Quality Kennistest 2 >>

Kennistest over Power Quality 3

Doe de Power Quality Kennistest 3 >>

Whitepapers

Installatieaspecten bij (feest)verlichting

Feestverlichting wordt vooral ontworpen op vele lichttechnische aspecten zoals verlichtingsniveau, kleurhelderheid, sfeer en contrast. Maar het is ook van belang dat het licht op een veilige manier blijft branden. Daarom moet ook naar de elektrotechnische aspecten van de verlichting worden gekeken zoals: vermogens, arbeidsfactor, harmonischen en inschakelstromen. In dit whitepaper wordt hier dieper op ingegaan.

Lees meer over Installatieaspecten bij (feest)verlichting >>

Video's

Belastbaarheid van leidingen

Deze instructiefilm gaat over de invloed van niet-sinusvormige stromen op de belastbaarheid van leidingen. De veelvouden van 3 (onder andere de 3e harmonische) sommeren in de nulgeleider en verlagen daardoor de totale belastbaarheid van de leiding. Als hiermee geen rekening wordt gehouden kan dit tot oververhitting van de leiding en dus tot brand leiden!

Lees meer over Belastbaarheid van leidingen >>

Automatische uitschakeling van de voeding in een TT stelsel

Als de gebruiker (of zijn installateur) zelf voor een aarding moet zorgen dan is het voor de veiligheid van groot belang om een voldoende lage circuitweerstand te maken. In deze instructiefilm wordt het belang van een goede aardingsvoorziening in een TT-stelsel toegelicht.

Lees meer over Automatische uitschakeling van de voeding in een TT stelsel >>

Ontwerpen en aansluiten zonnepanelen

Installatie Journaal heeft enkele video's met Sjef Cobben gemaakt over de elektrotechnische installaties. De eerste gaat over het ontwerpen en aansluiten van PV-installaties (zonnepanelen). Daarbij ontbreekt weleens de benodigde kennis waardoor brand en andere problemen kunnen ontstaan. Mocht u geen abonnee zijn van de Kennisbank dan kunt u de video ook downloaden via de website van Installatie Journaal.

Lees meer over Ontwerpen en aansluiten zonnepanelen >>

Video over de kwaliteit van stroom

Installatie Journaal heeft enkele video's met Sjef Cobben gemaakt over de elektrotechnische installaties. Deze video gaat over de kwaliteit van stroom.

Mocht u geen abonnee zijn van de Kennisbank dan kunt u de video ook downloaden via Installatie Journaal.

 

Lees meer over Video over de kwaliteit van stroom >>