sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Richtlijnen spanningskwaliteit

Binnen de netwerkbedrijven in Nederland is er een groeiende behoefte aan een uniforme aanpak rond het aan- en afsluiten van verbruikers die te veel netverontreiniging veroorzaken.

Zoals al aangegeven bieden de Netcode noch de normen die van toepassing zijn voldoende concrete aanknopingspunten. Om voor de netwerkbedrijven toch een uniforme aanpak te ontwikkelen, is in de volgende hoofdstukken getracht tot een consistent geheel te komen. Uitgaande van de planningsniveaus volgens de IEC-normen en de compatibiliteitsniveaus volgens de IEC-normen en de Netcode, vindt er afstemming plaats tussen de planningsniveaus, de compatibiliteitsniveaus en de bijdragen per spanningsniveau. Het mag niet zo zijn dat als een waarde op een hoger niveau groter wordt maar onder het toegestane niveau blijft, op een lager niveau de grens wordt overschreden. Aan deze voorwaarde kan feitelijk alleen maar worden voldaan indien voor alle niveaus de verhouding tussen planningsniveau en compatibiliteitsniveau een constante waarde heeft. Uitgangspunt is dan het compatibiliteitsniveau.

 

Omdat de meeste aansluitingen zich op LS en MS bevinden, worden uit praktische overwegingen alleen de plannings- en compatibiliteitsniveaus voor LS en MS vastgesteld, ook voor HS omdat deze van invloed is op MS. De gevolgde principes zijn, dat het planningsniveau een bepaald gedeelte van het compatibiliteitsniveau bedraagt en dat de niveaus van de kwaliteitsparameters lager moeten worden naarmate het spanningsniveau hoger wordt. De resultaten zijn duidelijk een compromis tussen een strakke theoretische benadering en een pragmatische aanpak.

 

De volgende zaken moeten worden afgesproken voor zowel snelle spanningsvariaties als harmonischen:

 • de planningsniveaus voor HS, MS en LS;
 • de compatibiliteitsniveaus voor HS, MS en LS;
 • de overdrachtscoëfficiënten voor HS/MS, MS/HS, MS/LS en LS/MS.

Snelle spanningsvariaties

Uit de IEC-normen blijkt dat voor snelle spanningsvariaties een gemiddelde verhouding tussen planningsniveau en compatibiliteitsniveau van 0,9 wordt gebruikt. Voor de verhouding Plt/Pst ligt de gemiddelde verhouding op 0,8. De overdracht van een lager naar een hoger spanningsniveau wordt verwaarloosd. Verdere uitgangspunten:

 • Pst = 0,8 en Plt = 0,6 voor het planningsniveau op HS (IEC-normen);
 • Plt = 1,0 voor het compatibiliteitsniveau op LS (EN 50160 en Netcode).

 

Onderstaande afbeelding toont het resultaat. Er was veel passen en meten nodig om tot een enigszins consistent geheel te komen. Daarvoor moest worden gelaveerd tussen de waarden volgens de IEC-normen, de EN 50160 en de Netcode.

 

Het aannemen van een compatibiliteitsniveau van Pst = 1,15 op laagspanning was de enige mogelijkheid om een aanvaardbaar geheel te krijgen. Een deel van de problemen ontstaat doordat in de EN 50160 voor laagspanning een compatibiliteitsniveau van Plt = 1 wordt gesteld terwijl binnen de IEC-normen voor apparatuur een referentie-impedantie Pst = 1 wordt aangenomen.

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor snelle spanningsvariaties

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor snelle spanningsvariaties.

 

Ter wille van de overzichtelijkheid en om schijnnauwkeurigheden te vermijden, zijn in onderstaande afbeelding de berekende waarden nogmaals weergegeven maar dan afgerond. Het rekenen met deze afgeronde waarden levert uiteraard iets andere uitkomsten op. Deze waarden worden door een aantal grotere Nederlandse netbeheerders gebruikt.

Afgeronde en praktische waarden van plannings- en compatibiliteitsniveaus

Afgeronde en praktische waarden van plannings- en compatibiliteitsniveaus.

Asymmetrie

Voor asymmetrie is op dezelfde manier gewerkt als voor snelle spanningsvariaties. Voor asymmetrie is aan de IEC-normen een gemiddelde verhouding tussen planningsniveau en compatibiliteitsniveau te ontlenen van 0,9.

Verdere uitgangspunten:

 • au = 1,4% voor het planningsniveau op HS (IEC);
 • au = 2% voor het compatibiliteitsniveau op LS (IEC, EN 50160 en Netcode).

 

Met deze uitgangspunten zijn de onderstaande niveaus berekend:

Voor de berekening van de toelaatbare bijdragen wordt gebruikgemaakt van de in de IEC 61000-3-13 genoemde richtwaarden:

αHS→MS = 0,95 … 1,0 en αMS→LS = 0,90 … 1,00

Aan dezelfde norm wordt voor de sommatie-exponent β = 1,4 ontleend:

In onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten samengevat, zowel de oorspronkelijke berekende waarden als de op 0,1% afgeronde waarden.

Plannings- en compatibiliteitsniveaus van asymmetrie

Plannings- en compatibiliteitsniveaus van asymmetrie.

Afgeronde en praktische waarden van plannings- en compatibiliteitsniveaus

Afgeronde en praktische waarden van plannings- en compatibiliteitsniveaus.

Harmonischen

Voor harmonischen is op dezelfde manier te werk gegaan als voor snelle spanningsvariaties. Aan de IEC-normen is een gemiddelde verhouding tussen plannings- en compatibiliteitsniveau te ontlenen van 0,8. Verdere uitgangspunten:

 • THD = 3% en u5 = 2% voor het planningsniveau op HS (IEC);
 • THD = 8% en u5 = 6% voor het compatibiliteitsniveau op LS (IEC, EN 50160 en Netcode).

 

De op deze manier gevonden compatibiliteitsniveaus zijn lager dan de niveaus volgens de Netcode. Ook met betrekking tot de harmonischen is door passen en meten geprobeerd tot werkbare getallen te komen. De methode van berekenen is hieronder aangegeven. Als voorbeeld is de THD genomen, maar voor alle afzonderlijke harmonischen gaat de berekening op dezelfde wijze:

Voor de bepaling van de toelaatbare bijdragen aan de verschillende spanningsniveaus wordt weer als voorbeeld de berekening voor de THD genomen. In de eerste druk van de IEC 61000-3-6 wordt voor de overdrachtscoëfficiënt van LS naar MS (αLS→MS) een waarde genoemd van 0,4 tot 0,7. In de tweede druk van deze norm wordt geen waarde meer genoemd. Voor (αHS→MS) worden waarden genoemd van 0,67 tot 3 (bij resonantie). Hier worden de volgende aannamen gehanteerd:

 

αHS→MS = 1, αLS→MS = 0 en αMS→LS = 1

 

Voor de THD geldt hier als sommatie-exponent β = 1,4:

In onderstaande afbeelding zijn de resultaten, ter wille van de overzichtelijkheid beperkt tot de berekende waarden voor THD en u5, nog eens samengevat weergegeven. De waarden zijn afgerond op 0,25%.
 

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor THD en 5e harmonische

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor THD en 5e harmonische.