sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Normen en wetgeving

Normen hebben in principe geen wettelijke status. De in een norm beschreven zaken krijgen pas betekenis als bijvoorbeeld twee partijen overeengekomen zijn om volgens een bepaalde norm te gaan werken.

 

Een konijnenhok kan bijvoorbeeld worden geverfd in een bepaalde kleur volgens een bepaalde norm en de betreffende fabrikant en afnemer kunnen dat dan zo afspreken en weten waar zij aan toe zijn.

 

Er kan in een wet naar een norm worden verwezen, zoals in de Netcode naar de NEN-EN 50160 wordt verwezen. De Netcode heeft een wettelijke status (als uitvloeisel van de Elektriciteitswet) en door deze verwijzing krijgt de NEN-EN 50160 eveneens een wettelijke status. Ook kan Europees overeengekomen zijn om producten pas een CE-markering (CE = Conformité Europeènne) te geven als zijn aan bepaalde normen voldoen. Een CE-markering is nodig om binnen de Europese gemeenschap producten te mogen verhandelen. Hieronder wordt verder ingegaan op normen en wetgeving.

Normen

In de afbeeldingen hieronder zijn plannings- en compatibiliteitsniveaus weergegeven voor snelle spanningsvariaties (flikker), asymmetrie en harmonischen zoals die aan de nu geldende IEC-normen zijn te ontlenen. Uit deze afbeeldingen blijkt duidelijk dat van coördinatie maar zeer ten dele sprake is. Ook voor de overdrachtscoëfficiënten zijn aan de normen ontleende waarden weergegeven. Omwille van de overzichtelijkheid zijn voor wat betreft de harmonischen alleen de waarden van de THD en de 5e harmonische weergegeven.

 

Bij het planningsniveau voor flikker valt al op dat de planningsniveaus voor HS en UHS gelijk genomen zijn; logischer zou zijn een steeds lager wordend niveau bij een hogere spanning. Voor het LS-net zijn geen planningsniveaus gedefinieerd. Voor wat betreft de compatibiliteitsniveaus bieden de IEC-normen alleen waarden voor MS en LS; bovendien zijn deze waarden aan elkaar gelijk gesteld. Voor asymmetrie is uit de normen een compatibiliteitsniveau voor laagspanning én middenspanning te ontlenen van 2%. Planningsniveaus zijn alleen gegeven voor MS, HS en UHS.

 

Ten aanzien van harmonischen is de situatie al niet veel beter. De planningsniveaus voor HS en UHS zijn ook hier aan elkaar gelijk gesteld (wel lager dan voor MS), maar voor LS zijn er geen planningsniveaus. De compatibiliteit is alleen gegeven voor MS- en LS-netten en heeft voor beide spanningsniveaus dezelfde waarde.

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor snelle spanningsvariaties

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor snelle spanningsvariaties.

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor asymmetrie

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor asymmetrie.

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor harmonischen

Plannings- en compatibiliteitsniveaus voor harmonischen.

Wetgeving

In Nederland geldt zoals hiervoor aangegeven de Netcode, die een wettelijke status heeft. De in de Netcode gegeven waarden kunnen als compatibiliteitsniveaus worden gezien. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de Netcode-waarden.

Compatibiliteitsniveaus volgens de Netcode

Compatibiliteitsniveaus volgens de Netcode.


In deze afbeelding staan de zogeheten 95%-waarden van de betreffende parameter. De Netcode stelt voor snelle spanningsveranderingen ook nog eisen aan de 100%-waarden en stelt voor harmonischen eisen aan de 99,9%-waarde, maar deze zijn vanwege de overzichtelijkheid weggelaten. Net als bij de presentatie van de IEC-waarden is voor harmonischen alleen de waarde van de THD en de 5e harmonische gegeven.

 

Wat afzonderlijke harmonischen betreft, zijn in de Netcode alleen waarden voor LS- en MS-netten gegeven en deze zijn – in navolging van de EN 50160 – aan elkaar gelijk gesteld. Wat HS- en UHS-netten betreft, is in de Netcode alleen een waarde voor de THD gegeven. Voor de snelle spanningvariaties is uitsluitend een waarde voor Plt gegeven en wel Plt = 1 voor LS tot en met UHS. Op LS-niveau is, op aandringen van de netbeheerders, een maximale bijdrage per aangeslotene vastgelegd. Wat asymmetrie betreft, geeft de Netcode voor LS en MS een (95%-)waarde au,LS,comp = 2%. Voor HS geeft de Netcode een waarde van 1%, vreemd genoeg voor 99,5% van de tijd terwijl volgens de IEC-normen het planningsniveau al op 1,4% ligt.

Gerelateerd aan Normen en wetgeving

Meer over