sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Factoren die de coördinatie beïnvloeden

In dit onderdeel worden enkele factoren behandeld die de geplande coördinatie kunnen beïnvloeden. Het is niet moeilijk te bedenken dat iedere verandering in aard of aantal van de oorspronkelijk geplande belastingen van invloed is

 

Deze invloed kan zowel een positieve kant hebben, bijvoorbeeld een ster/driehoek-schakelaar vervangen door een softstarter, als een negatieve kant, bijvoorbeeld gloeilampen vervangen door spaarlampen. De hiergenoemde softstarter heeft zoals gezegd een positieve invloed op de grootte van de aanloopstroom (en dus op de grootte van de spanningsdeuk en de Pst), maar introduceert wel harmonische stromen die de ster/driehoek-schakeling niet had.

 

Ook een verandering in het aantal en/of de grootte van de transformatoren die het netdeel voeden, is van invloed. De komst van decentrale opwekking en het deel van de belasting dat uit motoren bestaat, is eveneens van invloed. Hieronder wordt de invloed van enkele van deze factoren toegelicht aan de hand van de gevolgen voor snelle spanningsvariaties, maar kwalitatief geldt een en ander ook voor andere kwaliteitsparameters.

Grootte van beschikbaar vermogen in netdeel

Eerder is aannemelijk gemaakt dat bij het verdelen van de koek (de toelaatbare netverontreiniging) het verdelen naar rato van het vermogen een goed uitgangspunt is. Dit houdt echter in, dat als het beschikbare vermogen in een netdeel verandert, de verdeling van de netverontreiniging ook moet veranderen. Wordt het beschikbare vermogen groter, bijvoorbeeld door het verzwaren van de voedende HS/MS-transformator (om de gedachten te bepalen wordt weer uitgegaan van een MS-net), dan moet de toelaatbare bijdrage van iedere aangeslotene kleiner worden. Immers, de
toelaatbare bijdrage hangt af van het beschikbare vermogen in een netdeel. Worden in een HS-station twee transformatoren van 40 MVA vervangen door twee van 80 MVA, dan zou de toelaatbare bijdrage gehalveerd moeten worden. Hetzelfde geldt bij de komst van zelfopwekkers in een netdeel.

 

De moraal is dat bij de berekening en vaststelling van de toelaatbare bijdrage van een aangeslotene rekening moet worden gehouden met toekomstige uitbreidingen. Gemaakte afspraken met een klant kunnen namelijk niet worden teruggedraaid omdat het netwerkbedrijf zijn net verandert.

Motorische belasting en zelfopwekkers

Motorische belasting en decentrale opwekking hebben een gelijke invloed op het flikkerniveau. Beide verhogen het kortsluitvermogen en verminderen daardoor de spanningsvariaties ten gevolge van wisselende belastingen. Ook de overdrachtscoëfficiënt, de mate waarin in dit geval spanningsvariaties van een hoger naar een lager spanningsniveau worden doorgegeven, zal kleiner worden. Hieronder zullen beide effecten worden berekend en zal blijken dat deze met eenvoudige formules beschreven kunnen worden.

 

In onderstaande afbeelding is links het bestaande net weergegeven en rechts het net met (meer) motoren en zelfopwekkers.

Netsituatie met motoren en zelfopwekkers

Netsituatie met motoren en zelfopwekkers.

 

De bestaande situatie kan vereenvoudigd, als éénlijnsschema, worden weergegeven zoals in onderstaande  afbeelding.

Schema van het net zonder motoren en generatoren

Schema van het net zonder motoren en generatoren.

 

De nieuwe situatie − met een groter kortsluitvermogen − is te beschrijven als een extra spanningsbron die via een kortsluitimpedantie ook invoedt op punt B waar de belasting op is aangesloten (zie onderstaande afbeelding).

Netsituatie met motoren en generatoren

Netsituatie met motoren en generatoren.

 

Voor de eerste situatie geldt:

Voor de tweede situatie geldt:

De verhouding tussen deze twee veranderingen bedraagt:

Omdat Z = U2/S, is dit te schrijven als:

Conclusie: de spanningsverandering bij het aansluiten van een belasting (en dus ook het flikkerniveau) wordt gereduceerd met een factor:

In onderstaande afbeelding zijn nog eens de vervangingsschema’s zonder en met extra kortsluitvermogen weergegeven om het effect op de overdrachtscoëfficiënt te berekenen.

Schema’s zonder (a) en met (b) extra kortsluitvermogen

Schema’s zonder (a) en met (b) extra kortsluitvermogen.

 

Voor situatie a geldt:

 

UB = UAΔUB,1 = −ΔU

 

De overdrachtscoëfficiënt bedraagt 1.
Voor het berekenen van situatie b wordt in onderstaande afbeelding a uitgegaan van het superpositiebeginsel.
Te berekenen is (zie afbeelding b):

Dus:

Schema om de superpositie uit te leggen

Schema om de superpositie uit te leggen.

 

De verhouding tussen deze twee veranderingen bedraagt:

Daar Z = U2/S is dit te schrijven als:

Conclusie: de overdrachtscoëfficiënt voor flikker (en dus ook het flikkerniveau) wordt gereduceerd met een factor:

Voorbeeld 1
Indien in een net door motoren een grote bijdrage aan het kortsluitvermogen wordt geleverd, dan wordt het flikkerniveau verbeterd. Stel dat Sk1/Sk2 = 3, dan volgt:

Voorbeeld 2
Een decentrale opwekker levert een bijdrage aan het kortsluitvermogen van 10%, met andere woorden Sk1/Sk2 = 10.
De overdrachtscoëfficiënt wordt dan:

Conclusie

De bijdrage aan het flikkerniveau door een wisselende belasting en de overdrachtscoëfficiënt van het voedende net naar het betreffende net worden met eenzelfde factor verminderd bij verhoging van het kortsluitvermogen (zie onderstaande afbeelding).

Samenvatting van de invloed van het veranderende kortsluitvermogen op de overdrachtscoëfficiënt

Samenvatting van de invloed van het veranderende kortsluitvermogen op de overdrachtscoëfficiënt.