sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Monitoring & Analyse

Het meten en analyseren van de kwaliteit van de spanning en de stroom wordt steeds belangrijker. Klanten willen weten wat de kwaliteit van de spanning is en welke problemen er (kunnen) optreden. Netbeheerders willen op hun beurt de kwaliteit van de stroom bewaken om overbelasting en onnodige uitschakeling te voorkomen. Maar door de vele power quality-aspecten zijn meting en analyse lastig.

 

Op dit gedeelte van de kennisbank wordt eerst de IEC 61000-4-30 toegelicht, die beschrijft hoe power quality-verschijnselen te meten zijn. Daarna wordt ingegaan op de diverse metingen en op hoe de meetresultaten weer te geven zijn. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan het analyseren van de meetresultaten. Tot slot komen toekomstige ontwikkelingen rond meten en analyseren aan bod.

Stroom en spanning meten

Meten van stroom en spanning

De IEC 61000-4-30 geeft aan hoe de diverse power quality-aspecten nauwkeurig kunnen en moeten worden gemeten. Deze norm biedt geen grenswaarden voor die aspecten. 

Lees meer over Meten van stroom en spanning >>

Meetresultaten beoordelen en weergeven

De tegenwoordig voor de beschrijving van de netspanning gebruikte dertien parameters kunnen onderverdeeld worden in parameters met een:

  • continu karakter, bijvoorbeeld frequentie;
  • semicontinu karakter, bijvoorbeeld asymmetrie;
  • incidenteel karakter, bijvoorbeeld spanningsdips.
Lees meer over Meetresultaten beoordelen en weergeven >>

Kwaliteitsbewaking voorkomt veel ellende

Dat het bewaken van de kwaliteit veel ellende voorkomt, lijkt in eerste instantie een open deur. In de praktijk blijkt echter dat de kwaliteit van spanning en stroom niet of nauwelijks wordt bewaakt. Problemen dringen zich ‘opeens’ op en zorgen dan vaak voor veel kosten en ongemak. Is dit nu niet te voorkomen? Natuurlijk, meestal wel, maar dan is een actievere houding noodzakelijk. Het meten en dus bewaken van de kwaliteit is een eerste vereiste.

Lees meer over Kwaliteitsbewaking voorkomt veel ellende >>

Ken je toestel!

Voor het aansluiten en gebruiken van een toestel is het verstandig om kennis te hebben van de elektrische eigenschap van het toestel. Hoeveel harmonische stromen heeft het toestel en welke inschakelstroom. In hoeverre is het toestel bestand tegen overspanningen of een spanningsdip?

Lees meer over Ken je toestel! >>

Meten van (net)impedantie

(Net)impedantie berekenen en meten

Bijna alle verschijnselen die de netspanningskwaliteit beïnvloeden, ontstaan doordat stromen zo aan het elektriciteitsnet worden onttrokken (of geïnjecteerd), dat de spanning voor wat betreft grootte of vorm wordt aangetast. De mate waarin de spanning wordt aangetast door een bepaalde stroom, is direct afhankelijk van de netimpedantie.

Lees meer over (Net)impedantie berekenen en meten >>

Toekomstige ontwikkelingen

Kwaliteit van de spanning in Nederland

De kwaliteit van de spanning is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. De aandacht voor dit onderwerp komt mede door de toenemende gevoeligheid van apparatuur, de zorgen voor de kwaliteitsaspecten van de elektriciteitsvoorziening en de aandacht van (Europese) toezichthouders voor dit belangrijke onderwerp. Wat is nu momenteel de kwaliteit van de spanning in Nederland?

Lees meer over Kwaliteit van de spanning in Nederland >>

ABCDEF-classificatie

Klachten bij klanten leiden tot een toenemend aantal rechtszaken. Het is dan noodzakelijk om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de aangeboden spanning. Daarom groeit de behoefte aan metingen in het elektriciteitsnetwerk.

Lees meer over ABCDEF-classificatie >>

Eisen aan de installatie

Een andere ontwikkeling op het gebied van meten en analyseren is de aanpassing van de Netcode en de NEN EN 50160. Internationaal lopen er diverse discussies over mogelijke aanpassingen. Deze worden gestimuleerd door de ERGEG, het Europese samenwerkingsverband van de Europese toezichthouders.  

Lees meer over Eisen aan de installatie >>