sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Andere voorbeelden van zwakke netwerken

De eerder beschreven installaties bevatten slechts twee voorbeelden van zwakke netwerken. In dit onderdeel wordt nog een aantal voorbeelden gegeven.

De problematiek die bij deze installaties optreedt is identiek aan de eerder beschreven problemen.

Kermissen en andere evenementen gevoed door generatoren

Diverse attracties op kermissen (of andere tijdelijke events) worden gevoed door generatoren. Meestal is in de ontwerpfase al gekeken naar de juiste afstemming tussen generator en installatie, maar door veranderingen in bijvoorbeeld de aandrijving van de attractie kunnen onverwachts toch harmonische stromen ontstaan. Analyseren van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening kan inzicht geven in de mogelijke vervuiling, het blindvermogen, onbalans in het systeem en andere problemen. Het verbeteren van de situatie kan de levensduur van de componenten verlengen, de verliezen verminderen en kan ook een positief effect hebben op het brandstofverbruik van de generator.

Kermissen en andere tijdelijke evemeneten

Autonoom net, attractie gevoed door generator.

 

Autonome netten - microgrids

Er is mede door de toename van decentrale opwekkers een toenemende belangstelling voor autonome netten. Deze zogenaamde “microgrids” kunnen parallel werken aan het (sterke) openbare net, maar ze kunnen ook als zelfstandig net worden gebruikt. Gekoppeld met het openbare net is sprake van een sterk net, waarbij wel de achtergrondvervuiling van dat net ook in het microgrid kan worden gemeten.

Als het net autonoom werkt, losgekoppeld van het openbare net, dan is er sprake van een zwak netwerk. In deze situatie zal dus weer sprake zijn van een sterke interactie tussen stroom en spanning. Onderstaande figuur toont een voorbeeld van een autonoom net.

autonoom net, microgrid

Voorbeeld van een autonoom net, microgrid.

 

Dit autonome netwerk heeft een eigen opwekker (mogelijk gekoppeld met opslag) om tijdens afwezigheid van het openbare net (1) zelfstandig te kunnen functioneren. Deze decentrale opwekker kan een lokale generator (2) zijn, een PV-systeem (3), een windturbine (4) of lokale opslag (5). De belasting kan industriele belasting zijn (6 en 7) of huishoudelijke belastingen (8 en 9). Ook besturingssystemen voor belasting/opwek sturing kunnen deel uit maken van het microgrid. Dit autonoom netwerk kan werken in verschillende modes, zoals:

  • Parallel aan het openbare net, waarbij er sprake is van een aanvullende voeding vanuit het net. De lokale opwekkers zijn onvoldoende voor de belasting. De opslagsystemen (batterijen) kunnen worden geladen vanuit het net of de lokale opwekkers.
  • Parallel aan het openbare net, maar is sprake van terugvoeding in dit net. Er wordt lokaal meer opgewekt dan er wordt verbruikt.
  • Autonoom bedrijf waarbij er dus geen koppeling is met het openbare net. Er moet dus binnen het autonome net sprake zijn van een energiebalans (inclusief laden en/of ontladen van de opslagsystemen).

Als het “microgrid” is gekoppeld met het openbare net dan bepaalt dit openbare net de frequentie en grotendeels ook de spanning aan de voedingszijde. In autonoom bedrijf moeten de lokale systemen zorgen voor de regeling van frequentie en spanning. Ook moet kritisch gekeken worden naar de beveiliging van het systeem omdat er sprake is van een zwak net en grote kortsluitstromen (om de beveiliging te laten werken) wellicht niet optreden.

 

 

Installaties met noodstroomvoorzieningen

Er zijn veel installaties waar de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening erg belangrijk is. Om deze reden is meestal een extra voorziening (noodstroomgeneratoren) aanwezig om bij uitval van het openbare net de installatie van energie te voorzien. Voorbeelden van deze installaties zijn installaties in banken, ziekenhuizen, datacentra, telecommunicatiegebouwen en grote winkelcentra. De reden voor een ontwerp met noodstroomgeneratoren is vaak gelegen in:

  • De noodzaak vanuit normen. Diverse nationale of internationale normen verplichten in een aantal situaties een noodvoorziening. Deze normen gaan vaak over de veiligheid van personen, de bescherming van de omgeving of het milieu.
  • Economische motieven. Uitval of verstoring van d elektriciteitsvoorziening kan zoveel kosten met zich meebrengen dat een investering in een noodstroomvoorziening financieel wenselijk is. Ook vanuit verzekeringsmaatschappij wordt hier vaak op aangedrongen.

Bij het ontwerp van de installatie wordt normaal gesproken uitgegaan van de situatie, gekoppeld aan het openbare net. De eigenschappen van dit sterke net zijn echter anders dan die van het zwakke net als de installatie vanuit de generatoren worden gevoed. Dus ook de situatie met noodstroomgeneratoren, losgekoppeld van het openbare net moet worden geanalyseerd om problemen tijdens noodbedrijf te voorkomen.