sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Case Harmonischen: Zuiveringsinstallatie

In een zuiveringsinstallatie staan diverse regelaars opgesteld voor de regeling van diverse pompen en ventilatoren (zie onderstaande afbeelding). Deze regelaars veroorzaken een behoorlijke vervorming van de stroom in de grootste voedende leiding en de transformator. 

Zuiveringsinstallatie. Bron: Schaffner.


In de onderstaande afbeelding is een globaal elektrisch schema weegegeven van de installatie.

Vereenvoudigd hoofdschema van de zuiveringsinstallatie.


Op de hoofdverdeelinrichting zijn diverse afgaande velden aangesloten. Op die onderverdeelinrichtingen, waarvan één getekend is, zijn pompen en ventilatoren aangesloten. De snelheid en aanloop van de motoren worden met behulp van regelbare frequentieaandrijvingen geregeld. De stroom naar de onderverdeelinrichting bevat veel 5e en 7e harmonischen en nog wat 11e, 13e, 17e en 19e harmonischen. Dit is ook typisch voor een driefasengelijkrichter. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de stroom en het harmonische spectrum ervan.
 

De vorm van de stroom en het harmonische spectrum. Bron: Schaffner.


De vervorming van de stroom treedt op in elke afgaande kabel die soortgelijke aandrijvingen voedt. Op de hoofdverdeelinrichting leidt de totale vervuiling van de stroom tot een vervorming van de spanning. Als de installatie gekoppeld is aan het openbare net, dan is de spanningsvervorming beperkt dankzij het grote kortsluitvermogen (lage impedantie) van dit net. Bij noodbedrijf is de installatie losgekoppeld van het net en wordt deze gevoed door een generator. Er is op dat moment sprake van een ‘zwak’ net en de vervorming van de spanning zal groot zijn. Het risico bestaat dat de generator hierop afschakelt. Dit is een onwenselijke situatie.
 

Er moeten maatregelen worden getroffen om de harmonische stromen te minimaliseren om:

  • overbelasting van leidingen en de transformator te voorkomen;
  • storingen in noodbedrijf te voorkomen;
  • de levensduur van de componenten in de installatie niet onnodig te verkorten.


Men kan voor actieve of passieve filters kiezen. Een passief filter moet voor de frequentieregelaars geplaatst worden (zie onderstaande afbeelding). De besturing moet niet achter het filter worden geplaatst, omdat de spanning achter het filter vervormd is.
 

Toepassing van een passief filter voor elke aandrijving.


Een actief filter is in principe per onderverdeelinrichting toe te passen. Hierdoor wordt ook de voedende leiding naar de onderverdeelinrichting ontlast van de harmonische stromen. De afbeelding hierboven laat deze toepassing met een stippellijn zien. In onderstaande afbeelding toont de dan optredende stroom in de voedingskabel. Naast de bijna geheel sinusvormige stroom die het net nu kan leveren, is ook de stroom weergegeven die het filter injecteert. In feite is het de som van alle harmonische stromen die in tegenfase worden geïnjecteerd.
 

Toepassing van een actief filter. Bron: Schaffner.


Beide oplossingen zijn mogelijk voor het reduceren van de harmonische vervuiling. Afhankelijk van de investeringskosten zal een actief of passief filter worden gekozen. Lees meer over oplossingen voor harmonischen in Oplossingen voor Harmonischen.