sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Cases

In dit gedeelte van de Kennisbank Power Quality worden diverse cases uit de praktijk beschreven. Wilt u een interessante bedrijfscase delen met vakgenoten? Dat kan. U kunt uw eigen case aanleveren onder vermelding van uw bedrijfsnaam en logo. Gebruik hiervoor dit stramien.

EMC

Case EMC

Bron: Dr.ir. M.J.A.M. van Helvoort en Ing. M.J.E. Melenhorst, EMC van installaties, BIM Media, 2013

 

Om EMC-problemen uit te leggen, wordt vaak een eenvoudig model gebruikt met slechts drie onderdelen, het EMC-drieluik:

Lees meer over Case EMC >>

Power Quality in zwakke netten

Definitie zwakke netten

De noodzaak om goed te kijken naar de kwaliteit van spanning en stroom is er altijd wel, omdat vervorming in stroom leidt tot overbelasting en energieverliezen. Onvoldoende kwaliteit van spanning kan leiden tot overbelasting of niet goed functioneren van apparaten of processen.

Lees meer over Definitie zwakke netten >>

De installatie op schepen

Een typisch voorbeeld van een zwak netwerk is de installatie aan boord van schepen. De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en het goed functioneren van toestellen aan boord van de schepen is van groot belang.

Lees meer over De installatie op schepen >>

Offshore-industrie

Zwakke netten komen uiteraard ook veelvuldig voor in de offshore-industrie. In de elektriciteitsvoorziening wordt voorzien door generatoren op het platform.

Lees meer over Offshore-industrie >>

Andere voorbeelden van zwakke netwerken

De eerder beschreven installaties bevatten slechts twee voorbeelden van zwakke netwerken. In dit onderdeel wordt nog een aantal voorbeelden gegeven.

Lees meer over Andere voorbeelden van zwakke netwerken >>

Asymmetrie

Case Asymmetrie: Belasting verdelen

De meest eenvoudige manier om de symmetrie in een installatie te verbeteren, is de belasting in de installatie verdelen over de drie fasen. Bij tijdelijke installaties, gevoed door generatoren, kan dit nog wel eens lastig blijken te zijn. De generator moeten worden aangesloten en draaien, want het evenement staat op het punt van beginnen. Asymmetrie kan dan een probleem zijn doordat dit een extra belasting geeft in het sterpunt van de generator en een onverwachts grote stroom in een van de fasen.

Lees meer over Case Asymmetrie: Belasting verdelen >>

Case Asymmetrie: Breuk in een nulgeleider

In een installatie wordt een grote asymmetrie gemeten die weergegeven is in onderstaande afbeelding. De spanningsvariatie is groot en ook is te zien dat er gelijktijdig met alle drie de fasespanningen iets gebeurt. Maar als er één scherp daalt, stijgen de twee andere. Dit is een duidelijk voorbeeld van asymmetrie en onder- en overspanningen die ontstaan door een breuk in een nulgeleider. 

Lees meer over Case Asymmetrie: Breuk in een nulgeleider >>

Case Asymmetrie: Stroomverschillen door leidingen

Bij meting blijkt dat er wel een symmetrische belasting is, maar dat er door twee parallelle kabels toch grote stroomverschillen zijn. 

Lees meer over Case Asymmetrie: Stroomverschillen door leidingen >>

Dips

Case Dips: Storingen door sluitingen in het MS-net

Een industrie is direct aangesloten op een 10 kV- onderstation, zoals geschetst in de afbeelding hieronder. Door sluitingen in het MS-net (de andere twintig afgaande velden) heeft het bedrijf al een aantal storingen gehad.

Lees meer over Case Dips: Storingen door sluitingen in het MS-net >>

Flikker

Case Flikker: Lasapparaten

Problemen met flikkering (knipperen van verlichting) komen veel voor rond lasapparaten. Lasapparaten hebben als belangrijk kenmerk dat kortstondig hoge piekstromen aan het net worden onttrokken. Deze stromen veroorzaken spanningsvariaties in het net en zorgen ervoor dat verlichting gaat knipperen.

Lees meer over Case Flikker: Lasapparaten >>

Case Flikker: Industrieel net met vier onderverdeelinrichtingen

In een industrieel net zijn vier onderverdeelinrichting aangesloten. Op de twee afgaande velden zijn verdeelinrichtingen aangesloten met een motor en met lampen

Lees meer over Case Flikker: Industrieel net met vier onderverdeelinrichtingen >>

Case Flikker: Oorzaak flikkerprobleem ontdekken

Bij een netbeheerder wordt geklaagd over flikkerend licht, een indicatie dat er een probleem is met flikker, dus snelle spanningsvariaties. De netbeheerder gaat ter plekke meten op het punt waar de betreffende klant is aangesloten en op de secundaire kant van de transformator, in de transformatorruimte waarop ook deze klant is aangesloten.

Lees meer over Case Flikker: Oorzaak flikkerprobleem ontdekken >>

Harmonischen

Case Harmonischen: Zuiveringsinstallatie

In een zuiveringsinstallatie staan diverse regelaars opgesteld voor de regeling van diverse pompen en ventilatoren (zie onderstaande afbeelding). Deze regelaars veroorzaken een behoorlijke vervorming van de stroom in de grootste voedende leiding en de transformator. 

Lees meer over Case Harmonischen: Zuiveringsinstallatie >>

Case Harmonischen: Elektrische installatie op een jacht

De betrouwbaarheid en goede werking van een elektrische installatie op een jacht is uitermate belangrijk. Niet voor niets worden er door keurende instanties strenge eisen aan gesteld. Ook ten aanzien van harmonischen worden eisen gesteld. Afhankelijk van de keuringsinstantie mag de THD in de spanning niet hoger worden dan 5 of 8%.

Lees meer over Case Harmonischen: Elektrische installatie op een jacht >>

Case Harmonischen: Industriële installatie

In een industriële installatie wordt een probleem met harmonische stromen geconstateerd. Op de hoofdverdeelinrichting wordt de harmonische spanning gemeten. De gemeten spanning heeft naast de grondharmonische nog 4,9% 5e harmonische spanning en 5,2% 7e harmonische spanning. De totale THD van de spanning bedraagt 7,1%, zoals berekend in onderstaande afbeelding. De spanning voldoet dus net niet aan de eisen zoals verwoord in de Netcode, doordat de 7e harmonische spanning iets te groot is.

Lees meer over Case Harmonischen: Industriële installatie >>

Case Harmonischen: Gehele belasting bestaat uit verlichting

In een bedrijf waar bijna de gehele belasting bestaat uit verlichting, is een stroom in de hoofdleiding gemeten. De installatie en de stroomwaarden van de harmonische componenten hebben in de praktijk geleid tot overbelasting van de kabels en transformator. De leiding was uitgelegd voor de nominale fasestroom. De stroom door de nulgeleider is echter groter dan de stroom door de fasen.

Lees meer over Case Harmonischen: Gehele belasting bestaat uit verlichting >>

Case: Leidingberekening en harmonischen

Het berekenen van de benodigde leidingdoorsnede is een berekening met vele variabelen zoals de omgevingstemperatuur, de ligging, het aantal kabels bij elkaar en het aantal belaste aders. Bij het aantal belaste aders speelt vooral de 3e harmonische componenten in de stroom een belangrijke rol. In deze case worden deze harmonische stromen en de gevolgen voor de leidingberekening toegelicht.

Lees meer over Case: Leidingberekening en harmonischen >>

Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen

Harmonische stromen vormen een extra belasting voor de installatie en geven extra verliezen. Als er sprake is van resonantie, treden extreem hoge harmonische stromen en spanningen op die direct tot uitval  van een installatie of verkeerd reageren van besturingen kunnen leiden. 

Lees meer over Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen >>

Transiënten

Case Transiënten: Inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation

Door het inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation van een netbeheerder ontstaan er transiënte overspanningen bij een bedrijf dat een rechtstreekse verbinding heeft met dit onderstation. 

Lees meer over Case Transiënten: Inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation >>

Case Transiënten: Overspanningen door het schakelen van condensatoren

Het optreden van transiënte overspanningen door het schakelen van condensatoren komt regelmatig voor. In deze case zullen diverse vormen van overspanning worden toegelicht.

Lees meer over Case Transiënten: Overspanningen door het schakelen van condensatoren >>

Case Transiënten: Installatieaspecten van verlichting

Een verlichtingsinstallatie wordt vooral ontworpen op vele lichttechnische aspecten als verlichtingsniveau, kleurhelderheid, contrast en dergelijke. Maar het is ook van belang dat het licht blijft branden. Daarom moet ook naar de elektrotechnische aspecten van de verlichting worden gekeken, bijvoorbeeld: vermogens, arbeidsfactor, harmonischen en inschakelstromen.

Lees meer over Case Transiënten: Installatieaspecten van verlichting >>

Spanningsniveau

Case Spanningsniveau: Woonhuizen met PV-systemen

In een LS-net zijn diverse woonhuizen aangesloten waar PV-systemen zijn geïnstalleerd. De structuur van het LS-net is weergegeven in onderstaande afbeelding. Veel woningen zijn voorzien van de decentrale opwekkers en hebben uiteraard ook hun belasting. Op een zonnige dag wordt er meer energie opgewekt dan gebruikt in de betreffende wijk, zodat er energie vanuit het LS-net naar het MS-net wordt geleverd.

Lees meer over Case Spanningsniveau: Woonhuizen met PV-systemen >>

Case Spanningsniveau: Spanningsregeling toepassen om energie te besparen

Soms wordt de spanningsregeling toegepast om energie te besparen. In hoeverre dit lukt, is vooral afhankelijk van de aangesloten apparatuur. Hier kan grofweg een indeling worden gemaakt naar apparatuur met een constant vermogen of een constante impedantie.

Lees meer over Case Spanningsniveau: Spanningsregeling toepassen om energie te besparen >>

Case Spanningsniveau: Inpassing van zonne-energie

De inpassing van decentrale opwekkers in de installaties en netten vergt enige aandacht. Er moet worden geanalyseerd in hoeverre de capaciteit van de opwekkers de capaciteit van de installatie en netten niet overschrijdt. Ook de grenzen van het spanningsniveau en andere power quality aspecten moeten worden bewaakt.

Lees meer over Case Spanningsniveau: Inpassing van zonne-energie >>

Case Spanningsniveau: Spanningsniveau en energiebesparing

Om besparing van energie te realiseren, wordt er ook steeds kritischer gekeken naar het spanningsniveau. Een hoog spanningsniveau betekent iets meer geleverde energie en dus iets meer energieverliezen. Levert een verlaging van het spanningsniveau nu aanzienlijke energiebesparingen op? In de praktijk variëren de verwachtingen enorm. Wat is de realiteit?

Lees meer over Case Spanningsniveau: Spanningsniveau en energiebesparing >>

Case Spanningsniveau: Platteland gaat energie leveren

Boeren op het platteland gaan steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om de daken van hun schuren te voorzien van PV-systemen. Kleinere bedrijven zijn vaak aangesloten op een lang laagspanningsnet met relatief hoge  impedantie. Waar men in het verleden vaak last had van lage spanningen, leidt de komst van de PV-systemen tot een verhoogde spanning. Tijd om indicaties te geven van vermogens die ingepast kunnen worden zonder spanningsproblemen.

Lees meer over Case Spanningsniveau: Platteland gaat energie leveren >>